Фото

Зурах чадвар нь сайжирсаар

Хүн хичээж, тууштай байх  юм бол улам бүр сайжирдаг. Үүний жишээ болгон зурах чадвар нь жил ирэх тусам сайжирсан уран бүтээлчдийн бүтээлийг он оноор нь харьцуулан хүргэж байна.